ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Βελονισμός (7) Ο Βελονισμός είναι μια μέθοδος εναλλακτικής ιατρικής. Πρόκειται για μία πανάρχαια κινέζικη θεραπευτική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται έως και σήμερα . Αποτελεί μια ολοκληρωμένη και πολύπλοκη θεραπευτική τεχνική, η οποία βασίζεται στην ανώδυνη τοποθέτηση βελονών σε καθορισμένα σημεία του δέρματος.

 Ο βελονισμός έχει ως στόχο να επανορθώσει ανισορροπίες στη ροή του Τσι μέσω της διέγερσης των ανατομικών περιοχών πάνω ή κάτω από το δέρμα γνωστά ως τα σημεία βελονισμού, τα περισσότερα εκ των οποίων συνδέονται με κανάλια γνωστά ως “μεσημβρινοί”.

Στη διαδρομή τους υπάρχουν μερικά σημεία στα οποία, επεμβαίνοντας με μηχανικό ερεθισμό (στην περίπτωση του βελονισμού εισάγοντας βελόνες από το δέρμα σε άλλοτε άλλο βάθος) βελτιώνουμε τη διαταραγμένη ροή της ενέργειας με θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Περισσότερα →

craniosacral

Η Κρανιοιερή θεραπεία είναι μια ήπια εναλλακτική θεραπεία  που εφαρμόζεται  σε διάφορα σημεία του σώματος, κυρίως στα οστά του κρανίου, του προσώπου, στην σπονδυλική στήλη και το ιερό οστούν, με σκοπό να εκτιμήσει αλλά και να ενισχύσει την λειτουργικότητα του Κρανιοιερού Συστήματος. Βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα του Κρανιοιερού συστήματος, ενισχύουμε τη λειτουργικότητα νευρικού συστήματος.

H εφαρμογή της κρανιοϊερής θεραπείας  γίνεται από το θεραπευτή  με απαλά και ήπια αγγίγματα.O θεραπευτής παρακολουθεί το ρυθμό της παλμικής κίνησης του κρανιοϊερού κύματος, του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, τη διαδρομή του μέσα στο σώμα και το αξιολογεί, ενώ παράλληλα προσπαθεί να βελτιώσει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, ρυθμίζοντας την ελεύθερη ροή του στο κλειστό κύκλωμα κρανίο-ιερό οστούν.

Περισσότερα →