του Αλέξανδρου Παναγιώτη Μπουτοβίνου, Φυσικοθεραπευτή

homepagepic01Φυσικοθεραπεία είναι η υπηρεσία η οποία παρέχεται αποκλειστικά από φυσιοθεραπευτές, για την βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης από την βρεφική ηλικία μέχρι τα γηρατειά. Η φυσικοθεραπεία, ειδικότερα, είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό , μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό και άλλα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

Ποια είναι τα μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί;
Η άσκηση της χαρακτηρίζεται από την χρήση φυσικών προσεγγίσεων όπως θεραπευτικοί χειρισμοί, θεραπευτικές ασκήσεις και ηλεκτροφυσικά μέσα
θεραπείας και άλλες συμπληρωματικές μεθόδους όπως βελονισμό και ηλεκτροβελονισμό. Οι παρεμβάσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα με τα δεδομένα της υγείας και τις ανάγκες του κάθε ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη τους πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες σε κάθε περίπτωση, κατόπιν λήψης του ιστορικού, χρήσης συγκεκριμένων δοκιμασιών και εργαλείων αξιολόγησης και κατόπιν εκτίμησης των αποτελεσμάτων μέσω ανάλυσης και συστηματικού κλινικού συλλογισμού. Η διαδικασία αυτή γίνεται με μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, καθορισμού στόχων, αναθεώρησης και επαναξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων αυτών.