ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ LASER

ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

(1o Τακτικό Συνέδριο Θεραπευτικής με Laser)

 
Κεραμίδας Ιωάννης, Φυσ/της, Γεν. Νοσ Λαμίας, Εργ. Συν. ΑΤΕΙ Λαμίας,

Κεραμίδας Βασίλειος, Φυσ/της, Εργ. Συν. ΑΤΕΙ Λαμίας Καθ. Φυσικής Αγωγής,

Μάκκα Αλεξάνδρα, τελειόφοιτη Φυσ/πείας ΑΤΕΙ Λαμίας,

Αναστασιάδη Ευαγγελία, τελειόφοιτη Φυσ/πείας ΑΤΕΙ Λαμίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σύνδρομο αυτό αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία η αύξηση της πίεσης σε ένα κα­θορισμένο ανατομικό χώρο επηρεάζει αρνητικά την τοπική κυκλοφορία με αποτέλεσμα ισχαιμία των ιστών που περιέχονται σε αυτόν.

Τα μυϊκά διαμερίσματα στα άκρα αποτελούν ανατομικούς χώρους που αφορίζονται από μυϊκές ομάδες και απονευρώσεις και δια των οποίων διέρχονται αγγεία και νεύρα.

Η κανονική πίεση μέσα σε ένα μυϊκό διαμέρισμα είναι από 0 έως κάτω των 10-12 mmHg.

Η ανάπτυξη οιδήματος και έντονου άλγους πρέπει να εγείρει την υπόνοια του συνδρόμου ώστε να διενεργούνται σχάσεις απονευρώσεων (fasciotomies) πριν εγκατασταθούν όψιμα σημεία ισχαιμίας όπως καθυστερημένη τριχοειδική επαναπλήρωση, ελάττωση ή απουσία σφύξεων, ωχρότητα, υπαι­σθησία και ελάττωση μυϊκής ισχύος.

Σε σύνδρομο διαμερίσματος συστήνεται αποσυμπίεση και των τεσσάρων διαμερισμάτων. Αυτό γί­νεται με δύο τομές, μία προσθιοπλάγια και μία οπίσθια-μέση τομή δια της οποίας διανοίγονται τα οπί­σθια διαμερίσματα.

Αίτια που προκαλούν σύνδρομο διαμερίσματος είναι, τα κατάγματα, κακώσεις από σύνθλιψη, εγ­καύματα και αρτηριακές βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν αύξηση πίεσης μεταξύ των οστεο- περιτονιακών ή διαμερισματικών μυϊκών χώρων.

Η παρατεταμένη διάρκεια της αυξημένης πίεσης (άνω των 30 mm Hg για 4-12 ώρες) προκαλεί μη αναστρέψιμες μυϊκές καταστροφές, δηλαδή νεκρώσεις νεύρων και μυών.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της μελέτης μας είναι η επίδραση της θεραπείας με Laser σε σύνδρομο διαμερί­σματος λόγω αρτηριακής βλάβης μετά από τροχαίο ατύχημα με συνοδή θυλακοσυνδεσμική βλάβη γόνατος.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ

Άντρας 44 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα παρουσιάζει κάκωση δεξιού γόνατος και ρήξη μηριαίας αρτηρίας με αποτέλεσμα οπίσθια έξω στροφική αστάθεια γόνατος και σύνδρομο διαμερίσματος δε­ξιού κάτω άκρου αντίστοιχα.

3 μήνες μετά τα χειρουργεία ο ασθενής έρχεται στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας όπου εκτελεί­ται Θεραπευτική με Laser.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε κινησιοθεραπεία σε όλες τις αρθρώσεις και επιλεκτικά φαραδικά ρεύματα στη πορεία των νεύρων.

1ο ΣΧΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (4 εβδομάδες)

  •  3Th/W σε κνήμη – περόνη – ΠΔΚ

1. Περιοχή σχάσεων διαμερισμάτων

Κεφαλή Laser Συχνότητα Απόσταση κεφαλής Ενέργεια J em2
GaAs 904 nm 5000 + 700 Hz «1cm ή επαφή* 2 .Τ cm2
GaAllnP 650 nm Συνεχής εκπομπή ~ 1cm ή επαφή* 2 J em2

*Με επαφή γύρω από την τομή ή με μεμβράνη πάνω σε αυτήν λόγω εκχυμώσεων της πληγής.

2. Περιοχή οιδήματος

 

Κεφαλή Laser Συχνότητα Απόσταση κεφαλής Ενέργεια .Τ cm2
GaAs 904 nm 5000 + 400 Hz Επαφή 2 J/cm2

3. Πορεία νεύρων

Κεφαλή Laser Συχνότητα Απόσταση κεφαλής Ενέργεια J cm2
GaAs 904 nm 300 Hz Επαφή 2 J/cm2
GaAlAs 808 nm Συνεχής εκπομπή Επαφή 2 JVcm2
  • 2Th/W στην άρθρωση του γόνατος
Κεφαλή Laser Συχνότητα Απόσταση κεφαλής Ενέργεια J/cm2
GaAs 904 nm 5000 + 400* + 700 Hz* Επαφή 2 J/cm2
GaAlAs 808 nm Συνεχής εκπομπή Επαφή 2 J cm2

*400: στην περιοχή του οιδήματος, *700: σε 4κέφαλο και οπ. μηριαίους

 

 

2o ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΉΜΑ (6 εβδομάδες)

  • 3Th/W σε κνήμη- περόνη- ΠΔΚ

1. Περιοχή σχάσης έξω διαμερίσματος

Επιφάνεια Κεφαλή Laser Συχνότητα Απόσταση Ενέργεια J cm2
Έξω GaAs 904 nm + 5000 + 700 Hz επαφή 2 J cm2
διαμερίσματος GaAlInP 650 nm Συνεχής επαφή 2 J/cm2
Οιδήματος GaAs 904 nm + 400 Hz Επαφή 1 J cm2
Περιοχή GaAs 904 nm + 300 Hz επαφή 1 J/cm2
νεύρων GaAlAs 808 nm Συνεχής επαφή i J/cm2
ΠΔΚ GaAs 904 nm 1000 Hz Επαφή 1 J/cm2

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης μας παρατηρήθηκε γρήγορη επούλωση των πληγών, μείωση των εκχυμώσεων, βελτίωση της αισθητικότητας, της μυϊκής ισχύος και την βελτίωση του εύ­ρους κίνησης στις αρθρώσεις του μέλους.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέσω της μελέτης μας φαίνεται ότι η Θεραπευτική με Laser επιδρά άμεσα και μειώνει το χρόνο αποκατάστασης ακόμη και σε τόσο σοβαρές και πολύπλοκες βλάβες.